Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Κατάστημα για ενοικίαση Κέντρο (Ταύρος)
€ 200, 26 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Κέντρο (Ταύρος)
€ 700, 88 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Κέντρο (Ταύρος)
€ 500, 88 τ.μ.
Αποθήκη για ενοικίαση Κέντρο (Ταύρος)
€ 900, 500 τ.μ.