Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Κτίριο για ενοικίαση Κέντρο (Καλλιθέα)
€ 1.100, 250 τ.μ.
Κτίριο για ενοικίαση Κέντρο (Καλλιθέα)
€ 5.000, 1.050 τ.μ.
Κτίριο για ενοικίαση Κέντρο (Καλλιθέα)
€ 1.700, 360 τ.μ.