Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Γραφείο για ενοικίαση Κέντρο (Καλλιθέα)
€ 2.200, 565 τ.μ.
Αίθουσα για ενοικίαση Κέντρο (Καλλιθέα)
€ 550, 155 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Τζιτζιφιές (Καλλιθέα)
€ 1.300, 300 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Τζιτζιφιές (Καλλιθέα)
€ 1.000, 160 τ.μ.