Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Κατάστημα για ενοικίαση Κέντρο (Καλλιθέα)
€ 600, 335 τ.μ.
Αποθήκη για ενοικίαση Κέντρο (Καλλιθέα)
€ 250, 90 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Κέντρο (Καλλιθέα)
€ 2.200, 565 τ.μ.
Αίθουσα για ενοικίαση Κέντρο (Καλλιθέα)
€ 550, 155 τ.μ.